Kodanikuühenduse nõustamine

Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus pakub kodanikuühendustele ja –algatustele tugitegevusi kogu organisatsiooni arengutsükli ulatuses, sh teemadel:

  • eestvedajate inspireerimine
  • organisatsiooni asutamine
  • organisatsiooni tegevusvõimekuse kasvatamine
  • ühingu juhtimise korraldamise nõustamine
  • ühingu tegevuste rahastamise nõustamine
  • ühingu projektide nõustamine
  • organisatsiooni arendamine, sh ühingu arengu ja lõpetavate ühingute nõustamine

 

MAK aitab kaasa kodanikuühenduste tegutsemisele maakonnas ning loob eeldused kodanikualgatuse tekkeks või arenguks. Selleks jagab MAK infot kodanikuühiskonnas toimuvast maakonnas ja maakonnale.

 

Konsultatsiooni- ja infotegevusi toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja siseministeerium.

 

 

Nõustaja Kaja Sõrmus
Telefon: 5345 9558
E-post: kaja.sormus@hiiumaa.ee