Rohemajandusalased teavitus- ja infopäevad (projekt nr 13423)

Projekti eesmärk on ellu viia üheksa täiskasvanud Hiiumaa elanikele suunatud ning nende  keskkonnasäästlike tarbimisharjumusi kujundanud teavitus -ja infopäeva mille tulemina väheneb osalejate keskkonnateadlikku käitumise tulemusena pinnase reostus, vee tarbimine, energia kulutamine, õhu saastatus; suureneb keskkonnasõbralike materjalide kasutus.

Projekti maksumus 8783 eurot

Toetus 7904,59 eurot

Omaosaluse katavad Hiiumaa omavaitsused ja ettevõtjad.

Elluviimise aeg oktoober 2017 kuni oktoober 2018