Hiiumaa arenduskeskusest

Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskuse nõukogu liikmed on määratud Käina Vallavalitsuse 28. septembri 2017 korraldusega nr 189 ja muudetud Hiiumaa Vallavalitsuse 29. augusti 2018 korraldusega nr 659 SA Hiiumaa Arenduskeskuse nõukogu liikmete tagasi kutsumine ja uute nõukogu liikmete nimetamine.

Nõukogu esimees:

Omar Jõpiselg - omavalitsuse esindaja, e-post: omar.jopiselg@hiiumaa.ee

Nõukogu liikmed:

Ester Tammis - MTÜde esindaja, e-post: estertammis@gmail.com

Tanel Malk - ettevõtjate esindaja, e-post: tanel@faasion.ee

Tõnis Kasemägi - ettevõtjate esindaja, e-post: tonis.kasemagi@gmail.com

Monika Pihlak - omavalitsuse esindaja, e-post: monika.pihlak@hiiumaa.ee