Ettevõtlusteadlikkuse tõstmise programm (EVTP)

Ettevõtlusteadlikkuse tõstmise programmi (EVTP) raames nõustab SA Hiiumaa Arenduskeskus koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) potentsiaalseid, alustavaid ja tegutsevaid ettevõtjaid ning viib ellu erinevaid ettevõtlusteadlikkuse tõstmise ja ettevõtlust soodustavaid tegevusi, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest.

 

Nõustatakse alustavaid ettevõtjaid (ettevõtte registreerimisest Äriregistris on möödunud vähem kui 3 aastat), eesmärgiga toetada nende arenguplaani koostamist ja elluviimist, mille tulemusena saab ettevõtlikust inimesest toimiva ärimudeliga edukas ettevõtja.

Vastavalt EASi poolsele juhendamisele Nõustatakse klienti äri planeerimisel, Starditoetuse taotlemisel ja tegevusplaani elluviimisel.

 

Nõustamist maakondlikes arenduskeskustes rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond läbi EASi. Nõustamise ja proaktiivsete ettevõtlust toetavate tegevuste toetuse suurus SA Tuurule oli 2017. aastal 57263,21 eurot. 2018. aastal toetatakse SA Hiiumaa Arenduskeskust 51117,49 euroga.

 

Lisateave:
E-post: arenduskeskus@hiiumaa.ee

Telefon: +372 588 644 54