Ettevõtja nõustamine

 

SA Hiiumaa Arenduskeskus pakub ettevõtjatele tasuta baasnõustamist järgmistes valdkondades

 

 • Äriplaanide koostamine 
 • Finantsprognooside koostamine ja analüüs
 • Ettevõtlusvormid
 • Äriühingute asutamine, registreerimine ja likvideerimine
 • Äriidee hindamine ja arendamine
 • Maksud ja aruandlus ettevõtluses
 • Koostööpartnerite leidmine
 • Turundus ja müük
 • Väikeettevõtte juhtimine ja tegevusplaanide koostamine 
 • Arendusprojektide koostamine ja juhtimine

 

Ettevõtjale suunatud toetusprogrammide alane nõustamine, s.h.:

 • Tingimused ja abikõlbulikkuse kriteeriumid
 • Äriidee ja äriplaani analüüs; äriplaani vastavus programmi korrale
 • Vajalike lisadokumentide olemasolu ja vastavus programmi korrale

 

Informatsiooniteenus:

 • EAS'i meetmete ja programmide kohta
 • Ettevõtluse tugisüsteemi erinevate meetmete, struktuurifondide ja teiste organisatsioonide poolt ettevõtjatele pakutavate teenuste alase info vahendamine

 

Nõustamiseks palume eelnevalt aja broneerida. Üks võimalus seda teha on siin.