Meie teenused:

TASUTA NÕUSTAMINE:

 • Hiiumaa ettevõtja nõustamine

 • Investori nõustamine

 • MTÜ nõustamine

 • Kooli arengunõustamine

KOOLITUSED HIIUMAAL:

 • Tasuta koolitused Hiiumaal
 • Tasulised koolitused Hiiumaal
 • Uute koolituste koostamine, õppekavade väljatöötamine

Uudised

« Tagasi

Vabaühenduste tunnustamissündmus 26. novembril

Olete oodatud vabaühenduste tunnustamisüritusele 26. novembril 2019 kell 16 -18 Hiiumaa Muuseumi Pikas Majas, Vabrikuväljak 8, Kärdlas. Tunnustussündmusel antakse üle tunnustused tublimatele tegijatele. Samas tänatakse ka Kauni Kodu konkursi laureaate. 

Osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine, mida saab teha SIIN.

Tublide tegijate kandidaatide esitamine kestab 12. novembrini. 

2019 tunnustamise kategooriad:

·       Parim kodanikuühendus

·       Uuenduslik algatus/võimas tegu

·       Koosmeelekandja

·       Pärandikandja

·       Parim vabatahtlik

·       Kodanikuühiskonna toetaja

·       Hooliv kodanik

 

2018 aastal said tunnustuse järgmised tublid:

Parim kodanikuühendus 2018 – MTÜ Hiiumaa Kino

Nominendid: Kärdla Nukuteater ja Hiiumaa loovisikute vabaühendus HiKu

Uuenduslik algatus 2018 – Kärdla Purjutuur

Nominendid: Sõru Merekool ja Sõruotsa Kogukonnapäev; Hiiumaa 1. öölaulupidu

Koosmeelekandja 2018 - Katrin Visnapuu

Nominendid: MTÜ Sõle segajad ja Kärdla kohvikutepäev

Pärandikandja 2018 – Klubi Pühalepa Vanamehed MTÜ

Nominendid: Hiiu Öko ja Hiiumaa Käsitööselts

Parim vabatahtlik organisatsioon 2018 – Hiiumaa Õpilasmalev

Nominendid: Hiiumaa Ralliklubi ja Swedbanki Kärdla kontor

Parim vabatahtlik 2018 – Kersti Ojasalu

Nominendid: Allard Kerves ja Margus Kastein

Kodanikuühiskonna toetaja 2018 – AS Jetoil

Nominendid: Katrin Visnapuu ja Jaanika Küttim

Hooliv kodanik 2018 – Tõnis Ülemaantee

Nominendid: Silvi Orvik ja Rinno Lige


21.11.18

Tasuta nõustamine ja koolitused Hiiumaa arenduskeskuses

Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus kuulub Sihtasutus Tuuru õigusjärglasena üle-eestilisse maakondlike arenduskeskuste võrgustikku, kus töötab üle 130 spetsialisti ja konsultandi. Võrgustiku kaudu pakutakse tasuta nõustamist ettevõtjatele, investoritele, mittetulundusühingutele ja kohalikele omavalitsustele ning algatatakse ja viiakse ellu maakonnale olulisi projekte.

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik toetab ettevõtluse arengut - konsultatsioonid ja koolitused ettevõtjatele. Aitame koostöös ettevõtjaga viia ellu äriidee!
Nõustame potentsiaalseid, alustavaid ettevõtjaid ning juba tegutsevaid ettevõtjaid.
Pakume ettevõtjatele regulaarset tuge mentorklubi kui ka koolituste näol.
Meie võrgustikus töötab kokku enam kui 40 ettevõtluskonsultanti ja 7 kogenud ettevõtja konsultanti.
Tutvuge lähemalt meie teenustega!

Nõustame ja abistame vabaühendusi organisatsiooni loomisel ja arendamisel. Meie võrgustikku kuuluvad maakondlikud arenduskeskused, kus töötab kokku 17 vabaühenduste konsultanti, kes on teile abiks erinevates küsimustes. Teenuste pakkumist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Toetame koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) ka potentsiaalseid investoreid vajamineva informatsiooni ja asjaajamisega. Meie võrgustikus tegelevad 4 regionaalset investorkonsultanti uute ettevõtete meelitamisega Eestisse.

Edendame ettevõtlikku eluhoiakut noorte seas - pakume noortele mõeldud eriprogramme ettevõtluse ja ettevõtlikkusteadlikkuse kasvatamiseks igas maakonnas.

Kohalikele omavalitsustele pakume regionaalse arengu valdkonnas järgmisi teenuseid:

Jagame informatsiooni:

 • toetusvõimaluste kohta;

 • maakonna arendustegevuste kohta;

 • maakonna mittetulundusliku tegevuse kohta;

 • ettevõtluse kohta;

 • eraturukonsultantide teenuste kohta.

Nõustame kohalikke omavalitsusi ja nende allasutusi teemadel:

 • arendusideede nõustamine;

 • arendustegevustele ja investeerimisvajadustele rahastamisallika leidmine;

 • arendustegevuste planeerimise kompleksne nõustamine – OV arendusdokumentide aktuaalsuse jälgimine, koostamis- ja uuendamisprotsesside nõustamine jne;

 • toetustaotluste ettevalmistamise nõustamine - idee vastavuse kontroll, taotluste põhitingimuste selgitamine jmt;

 • KOVide poolt eraturult sisse ostetavate arendustööde ja -teenuste lähteülesannete koostamises ja tellimises osalemine ning vastuvõetavate tööde ja teenuste kvaliteedi osas järelevalve teenuse osutamine;

 • hangete nõustamine - lähteülesande koostamine, menetlusliigi valik, hankimisprotsess, hankelepingu koostamine.

Toimetaja: HENRI REEDER

Jälgi meid Facebook  

Ühisnädal

Ettevõtja messile

Hiiumaa Roheline märk

 

Unesco

Adapter

 

MAKis

 

Turismiinfopunkt

 

Hiiumaa maitsete aasta