Meie teenused:

TASUTA NÕUSTAMINE:

 • Hiiumaa ettevõtja nõustamine

 • Investori nõustamine

 • MTÜ nõustamine

 • Kooli arengunõustamine

KOOLITUSED HIIUMAAL:

 • Tasuta koolitused Hiiumaal
 • Tasulised koolitused Hiiumaal
 • Uute koolituste koostamine, õppekavade väljatöötamine

Uudised

« Tagasi

Olulised infolingid ettevõtjatele

Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil välja eriolukorra seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga. Seoses sellega jagame ettevõtjatele vajalikke infolehti selleks, et jälgida milliseid meetmeid saab eriolukorras koroonakriisi lahendamiseks kasutada.

Vabariigi Valitsuse leht eriolukorrast Eestis -  leiad kõik uudised, sh kõik valitsuse rakendatud meetmed

Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) - Nii riigi kui ettevõtjate seisukohalt on oluline, et info liiguks ettevõtjateni võimalikult operatiivselt ning et ka MKM-il oleks ajakohane ülevaade ettevõtjate hetkemuredest ja väljakutsetest, mida siis meetmete ning poliitikate väljatöötamisel arvesse võtta

Live-veebiseminarid ja 24/7 - MKM asekantsler Viljar Lubi korraldab regulaarselt live-veebiseminare, avatud on ka abi-chat ettevõtjatele. Webinari live-keskkonda saab lisada 24/7 küsimusi. Paar korda päevas saadetakse esitatud küsimuste-vastuste koondinfo soovijatele e-postkasti. Kes koondinfot ka oma postkasti soovib, palun edasta oma meiliaadress kristiin.jets@mkm.ee.

Tööelu portaal - konkreetsed juhised tööõiguse teemal

Eesti Töötukassa - info tööturu toetusmeetmete kohta.

Kredex- meetmed raskustesse sattunud ettevõtete abistamiseks  

Terviseamet - terviseteemalised juhised kõigile elanikele

Tööinspektsiooni soovitused töösuhete korraldamiseks.

Politsei- ja Piirivalveamet - tööjõu liikumise info jm teave eriolukorra kohta

www.eesti.ee/pakunabi - ettevõtjate abipakkumised 

Maakondlike Arenduskeskuste erileht Kriisimeetmed ettevõtjatele

Hiiumaa Arenduskeskuse ja Maakondlike Arenduskeskuste (MAK) võrgustiku ülesanne on vahendada infot MKM-lt ettevõtjatele kui ka ettevõtjatelt MKM-le. Selleks oleme loonud online platvormi kriisiabikeskus.ee. See on mõeldud nii ettevõtjatele kui ka vabaühendustele, kes teenivad tulu, pakuvad teenuseid ja on saanud majanduslikku kahju COVID-19 viirusepuhangu tagajärjel. Palun anna meile teada, milline on sinu ettevõtte/vabaühenduse olukord, täites selleks 14 küsimusest koosnev ankeet SIIN. Selle täitmine võib võtta aega keskmiselt 3-5 minutit. Keskkonna kaudu tulnud info alusel hakkab riik lahendama küsimusi kohalikul ja regionaalsel tasandil. MAK võrgustik esitab esimese vahekokkuvõte tulemustest, mis on kogutud perioodil 18.03-24.03 MKM-le 25. märtsiks 2020.  Ettevõtjatele ja vabaühendustele jääb platvorm avatuks ka pärast seda.

 

Kui soovid liituda Hiiumaa ettevõtjate infolistiga, siis saad seda teha siit http://eepurl.com/gB9xlX

 


21.11.18

Tasuta nõustamine ja koolitused Hiiumaa arenduskeskuses

Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus kuulub Sihtasutus Tuuru õigusjärglasena üle-eestilisse maakondlike arenduskeskuste võrgustikku, kus töötab üle 130 spetsialisti ja konsultandi. Võrgustiku kaudu pakutakse tasuta nõustamist ettevõtjatele, investoritele, mittetulundusühingutele ja kohalikele omavalitsustele ning algatatakse ja viiakse ellu maakonnale olulisi projekte.

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik toetab ettevõtluse arengut - konsultatsioonid ja koolitused ettevõtjatele. Aitame koostöös ettevõtjaga viia ellu äriidee!
Nõustame potentsiaalseid, alustavaid ettevõtjaid ning juba tegutsevaid ettevõtjaid.
Pakume ettevõtjatele regulaarset tuge mentorklubi kui ka koolituste näol.
Meie võrgustikus töötab kokku enam kui 40 ettevõtluskonsultanti ja 7 kogenud ettevõtja konsultanti.
Tutvuge lähemalt meie teenustega!

Nõustame ja abistame vabaühendusi organisatsiooni loomisel ja arendamisel. Meie võrgustikku kuuluvad maakondlikud arenduskeskused, kus töötab kokku 17 vabaühenduste konsultanti, kes on teile abiks erinevates küsimustes. Teenuste pakkumist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Toetame koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) ka potentsiaalseid investoreid vajamineva informatsiooni ja asjaajamisega. Meie võrgustikus tegelevad 4 regionaalset investorkonsultanti uute ettevõtete meelitamisega Eestisse.

Edendame ettevõtlikku eluhoiakut noorte seas - pakume noortele mõeldud eriprogramme ettevõtluse ja ettevõtlikkusteadlikkuse kasvatamiseks igas maakonnas.

Kohalikele omavalitsustele pakume regionaalse arengu valdkonnas järgmisi teenuseid:

Jagame informatsiooni:

 • toetusvõimaluste kohta;

 • maakonna arendustegevuste kohta;

 • maakonna mittetulundusliku tegevuse kohta;

 • ettevõtluse kohta;

 • eraturukonsultantide teenuste kohta.

Nõustame kohalikke omavalitsusi ja nende allasutusi teemadel:

 • arendusideede nõustamine;

 • arendustegevustele ja investeerimisvajadustele rahastamisallika leidmine;

 • arendustegevuste planeerimise kompleksne nõustamine – OV arendusdokumentide aktuaalsuse jälgimine, koostamis- ja uuendamisprotsesside nõustamine jne;

 • toetustaotluste ettevalmistamise nõustamine - idee vastavuse kontroll, taotluste põhitingimuste selgitamine jmt;

 • KOVide poolt eraturult sisse ostetavate arendustööde ja -teenuste lähteülesannete koostamises ja tellimises osalemine ning vastuvõetavate tööde ja teenuste kvaliteedi osas järelevalve teenuse osutamine;

 • hangete nõustamine - lähteülesande koostamine, menetlusliigi valik, hankimisprotsess, hankelepingu koostamine.

Toimetaja: HENRI REEDER

Jälgi meid Facebook  

Ühisnädal

Ettevõtja messile

Hiiumaa Roheline märk

 

Unesco

Adapter

 

MAKis

 

Turismiinfopunkt

 

Hiiumaa maitsete aasta