11.02.19

Kontoriruum Kärdlas

Maakondlikud arenduskeskused

Toimetaja: KATRIN SARAPUU
21.11.18

Meie teenused:

TASUTA NÕUSTAMINE:

 • Hiiumaa ettevõtja nõustamine

 • Investori nõustamine

 • MTÜ nõustamine

 • Kooli arengunõustamine

KOOLITUSED HIIUMAAL:

 • Tasuta koolitused Hiiumaal
 • Tasulised koolitused Hiiumaal
 • Uute koolituste koostamine, õppekavade väljatöötamine
Toimetaja: HENRI REEDER

Uudised

« Tagasi

Koolitus Ülevaade maksuseaduste muudatustest. Raamatupidamise aastaaruanne

Toimumise aeg: neljapäev, 07. veebruar 2019

Kärdla, Leigri väljak 5, saal (endine Hiiu Maavalitsuse saal)

Koolitaja: vandeaudiitor Toomas Villems

Koolituse maksumus: 90 eurot + käibemaks, sisaldab õppematerjali, lõuna- ja kohvipause.

Registreerimiseks vajuta siia  

Lisainfo: arenduskeskus@hiiumaa.ee, tel 5345 9558

Ajakava:

09.00 - 10.30  loeng

10.30 - 10.45   kohvipaus

10.45 - 12.15   loeng

12.15 - 13.00   lõuna

13.00 - 14.15   loeng

14.15 - 14.45   sirutuspaus

14.45 - 16.15   loeng

Teemad:

Ülevaade maksuseaduste muudatustest

Näilikest olukordadest äriühingute vaheliste teenuste osutamisel

Dividendid vs töötasu

Muudatused dividendide maksustamisel

Ülevaade käibemaksuseaduse muudatustest

Sõiduautode ja tarbesõidukite maksustamise aspektid

Raamatupidamise aastaaruanne

Kas midagi on raamatupidamise aastaaruande koostamisel muutunud?

Ülevaade aktuaalsetest raamatupidamisarvestust ja aastaaruande koostamist puudutavatest teemadest:

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Õiglane väärtus, korrigeeritud soetusmaksumus või kapitaliosaluse meetod

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringu olemus

Õiglase väärtuse või soetusmaksumus miinus kulum meetodi rakendamine

Materiaalne põhivara

Kasulik eluiga ja amortisatsioonimeetodid

Laenukasutuse kulutuste kapitaliseerimine

Parenduste mõiste ja kapitaliseerimine

Kapitali- või kasutusrent

Millal on vaja teha varade allahindlusi

Vara väärtuse test

Vara väärtuse testi tagamaad

Kaetav väärtus

Kasutusväärtus – tulevaste perioodide rahavoogude nüüdisväärtus

Tulude raamatupidamislikust kajastamisest

Valmidusastme meetod

Eraldiste moodustamise vajadusest

Ülevaade enamlevinud vigadest, mida on tehtud raamatupidamise aastaaruannete koostamisel


21.11.18

Tasuta nõustamine ja koolitused Hiiumaa arenduskeskuses

Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus kuulub Sihtasutus Tuuru õigusjärglasena üle-eestilisse maakondlike arenduskeskuste võrgustikku, kus töötab üle 130 spetsialisti ja konsultandi. Võrgustiku kaudu pakutakse tasuta nõustamist ettevõtjatele, investoritele, mittetulundusühingutele ja kohalikele omavalitsustele ning algatatakse ja viiakse ellu maakonnale olulisi projekte.

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik toetab ettevõtluse arengut - konsultatsioonid ja koolitused ettevõtjatele. Aitame koostöös ettevõtjaga viia ellu äriidee!
Nõustame potentsiaalseid, alustavaid ettevõtjaid ning juba tegutsevaid ettevõtjaid.
Pakume ettevõtjatele regulaarset tuge mentorklubi kui ka koolituste näol.
Meie võrgustikus töötab kokku enam kui 40 ettevõtluskonsultanti ja 7 kogenud ettevõtja konsultanti.
Tutvuge lähemalt meie teenustega!

Nõustame ja abistame vabaühendusi organisatsiooni loomisel ja arendamisel. Meie võrgustikku kuuluvad maakondlikud arenduskeskused, kus töötab kokku 17 vabaühenduste konsultanti, kes on teile abiks erinevates küsimustes. Teenuste pakkumist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Toetame koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) ka potentsiaalseid investoreid vajamineva informatsiooni ja asjaajamisega. Meie võrgustikus tegelevad 4 regionaalset investorkonsultanti uute ettevõtete meelitamisega Eestisse.

Edendame ettevõtlikku eluhoiakut noorte seas - pakume noortele mõeldud eriprogramme ettevõtluse ja ettevõtlikkusteadlikkuse kasvatamiseks igas maakonnas.

Kohalikele omavalitsustele pakume regionaalse arengu valdkonnas järgmisi teenuseid:

Jagame informatsiooni:

 • toetusvõimaluste kohta;

 • maakonna arendustegevuste kohta;

 • maakonna mittetulundusliku tegevuse kohta;

 • ettevõtluse kohta;

 • eraturukonsultantide teenuste kohta.

Nõustame kohalikke omavalitsusi ja nende allasutusi teemadel:

 • arendusideede nõustamine;

 • arendustegevustele ja investeerimisvajadustele rahastamisallika leidmine;

 • arendustegevuste planeerimise kompleksne nõustamine – OV arendusdokumentide aktuaalsuse jälgimine, koostamis- ja uuendamisprotsesside nõustamine jne;

 • toetustaotluste ettevalmistamise nõustamine - idee vastavuse kontroll, taotluste põhitingimuste selgitamine jmt;

 • KOVide poolt eraturult sisse ostetavate arendustööde ja -teenuste lähteülesannete koostamises ja tellimises osalemine ning vastuvõetavate tööde ja teenuste kvaliteedi osas järelevalve teenuse osutamine;

 • hangete nõustamine - lähteülesande koostamine, menetlusliigi valik, hankimisprotsess, hankelepingu koostamine.

Toimetaja: HENRI REEDER

Jälgi meid Facebook  

Ühisnädal

Ettevõtja messile

Hiiumaa Roheline märk

Arvamusfestival

Unesco

Adapter

 

MAKis

 

Turismiinfopunkt

 

Hiiumaa maitsete aasta