Uudised

« Tagasi

Koolitus : Efektiivne ajajuhtimine 05 juuni 2020

05 juuni 2020 Kärdla raamatukogus
 
Kestus: 8 akadeemilist tundi, kell 9:00-16:15

09:00

-10:30

Koolitus 2 akad. tundi

10:30

-10:45

Paus 15 min

10:45

-12:15

Koolitus 2 akad. tundi

12:15

-13:00

Lõuna 45 min

13:00

-14:30

Koolitus 2 akad. tundi

14:30

-14:45

Paus 15 min

14:45

-16:15

Koolitus 2 akad. tundi

 
Koolitusele registreerimine  https://surveer.com/s/NXJVBWZ4
NB! Kohatade arv on piiratud.
 
Koolituse eesmärk on suurendada osalejate teadlikkust aja efektiivsest kasutamisest, jagada häid praktilisi nippe ning igakülgselt toetada osalejaid isikliku ajajuhtimise süsteemi tõhustamisel.
 
Koolitusel käsitletavad teemad ehk asjad millele saab teadmised koolitusel läbinu, et neid saaks ise edaspidi kasutada:
• Kuidas omada ülevaadet kõigest, mis teoksil, ja vältida asjade unarusse jätmist?
• Kuidas erinevatele tegevustele prioriteete määrata?
• Kuidas päeva planeerimisel kasutada aja plokkide või sahtlite põhimõtet?
• Kuidas teha õigeid asju õigel ajal õiges kohas ja seega aega võita?
• Kuidas tulla toime päeva hakkivate ootamatuste ja ajaröövlitega?
• Kuidas juurutada enda isiklik hea ajakasutuse süsteem?
• Kuidas koosolekuid ja töötubasid efektiivselt juhtida?
 
Koolitusmeetodid: loeng, grupitöö ja iseseisev töö.
Lisaks koolituspäeval koos õpitule, antakse osalejatele ka kodune iseseisev töö.
Koolitus on väga praktilise suunitlusega ning osalejaid kaasav. Koolitusel on kasutusel mitmeid coachingu elemente (aktiivõppe, active learning, meetodeid), et osalejad saaksid enda igapäevaseid tegemisi analüüsida ning sooritada neid veelgi efektiivsemalt. Coachingu metoodika ja tehnikad tuginevad mõtteviisil, et inimene ise tajub, mis on tema elus ja töös ettetulevate takistuste lahendamiseks vajalik.
 
Koolituse läbiviija on Priit Kuuskme (Tarkusepuu OÜ)
 
Koolituse teevad eriliseks mitu head asja:
• Esiteks kindlasti see, et koolitus on praktilise iseloomuga. Priit Kuuskme on erinevaid ajajuhtimise raamistikke ning tehnikaid kasutanud üle 20 aasta, koolitus on paljuski kogemuse baasil omandatud teadmise edasi andmine
• Teiseks. Koolitusel kombineeruvad praktiline ajajuhtimise kogemus ning coaching'u tehnikad, mistõttu tagab see unikaalne kooslus hea õpitulemuse
• Ning kolmandaks. Koolitus ei lõpe klassiruumis, kõik osalejad innustatakse koolitusel räägitut igapäevaelus proovima ja katsetama. Julgustatakse leidma iga osaleja isiklikke „nippe" ja „nõkse", kuidas aega paremini kasutada ning kokkuvõttes ka oma elu paremini juhtida. Kuidas olulisi asju ära teha.
 

Tasuta nõustamine ja koolitused Hiiumaa arenduskeskuses

Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus kuulub Sihtasutus Tuuru õigusjärglasena üle-eestilisse maakondlike arenduskeskuste võrgustikku, kus töötab üle 130 spetsialisti ja konsultandi. Võrgustiku kaudu pakutakse tasuta nõustamist ettevõtjatele, investoritele, mittetulundusühingutele ja kohalikele omavalitsustele ning algatatakse ja viiakse ellu maakonnale olulisi projekte.

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik toetab ettevõtluse arengut - konsultatsioonid ja koolitused ettevõtjatele. Aitame koostöös ettevõtjaga viia ellu äriidee!
Nõustame potentsiaalseid, alustavaid ettevõtjaid ning juba tegutsevaid ettevõtjaid.
Pakume ettevõtjatele regulaarset tuge mentorklubi kui ka koolituste näol.
Meie võrgustikus töötab kokku enam kui 40 ettevõtluskonsultanti ja 7 kogenud ettevõtja konsultanti.
Tutvuge lähemalt meie teenustega!

Nõustame ja abistame vabaühendusi organisatsiooni loomisel ja arendamisel. Meie võrgustikku kuuluvad maakondlikud arenduskeskused, kus töötab kokku 17 vabaühenduste konsultanti, kes on teile abiks erinevates küsimustes. Teenuste pakkumist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Toetame koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) ka potentsiaalseid investoreid vajamineva informatsiooni ja asjaajamisega. Meie võrgustikus tegelevad 4 regionaalset investorkonsultanti uute ettevõtete meelitamisega Eestisse.

Edendame ettevõtlikku eluhoiakut noorte seas - pakume noortele mõeldud eriprogramme ettevõtluse ja ettevõtlikkusteadlikkuse kasvatamiseks igas maakonnas.

Kohalikele omavalitsustele pakume regionaalse arengu valdkonnas järgmisi teenuseid:

Jagame informatsiooni:

 • toetusvõimaluste kohta;

 • maakonna arendustegevuste kohta;

 • maakonna mittetulundusliku tegevuse kohta;

 • ettevõtluse kohta;

 • eraturukonsultantide teenuste kohta.

Nõustame kohalikke omavalitsusi ja nende allasutusi teemadel:

 • arendusideede nõustamine;

 • arendustegevustele ja investeerimisvajadustele rahastamisallika leidmine;

 • arendustegevuste planeerimise kompleksne nõustamine – OV arendusdokumentide aktuaalsuse jälgimine, koostamis- ja uuendamisprotsesside nõustamine jne;

 • toetustaotluste ettevalmistamise nõustamine - idee vastavuse kontroll, taotluste põhitingimuste selgitamine jmt;

 • KOVide poolt eraturult sisse ostetavate arendustööde ja -teenuste lähteülesannete koostamises ja tellimises osalemine ning vastuvõetavate tööde ja teenuste kvaliteedi osas järelevalve teenuse osutamine;

 • hangete nõustamine - lähteülesande koostamine, menetlusliigi valik, hankimisprotsess, hankelepingu koostamine.

Jälgi meid Facebook  

 

Ettevõtja messile

Hiiumaa Roheline märk

 

Unesco

Adapter

 

MAKis

 

Turismiinfopunkt

 

 

 

 

Meie teenused:

TASUTA NÕUSTAMINE:

 • Hiiumaa ettevõtja nõustamine

 • Investori nõustamine

 • MTÜ nõustamine

 • Kooli arengunõustamine

KOOLITUSED HIIUMAAL:

 • Tasuta koolitused Hiiumaal
 • Tasulised koolitused Hiiumaal
 • Uute koolituste koostamine, õppekavade väljatöötamine