Uudised

« Tagasi

Hiiumaa mentorklubi 2019

Oktoobris stardib 2-kuuline mentorprogramm alustavatele ettevõtjatele!

Mentorklubi on laiapõhjaline mentorlusprogramm alustavatele ettevõtjatel selleks, et osalevad ettevõtted oleksid edaspidi oma tegevuses edukamad, enesekindlamad, teadlikumad ja õnnelikumad. Väga kasulik on tegevuse klubiline vorm. Saab vahetada kogemusi teiste ettevõtjatega, mis inspireerib, motiveerib ning aitab laiendada kontaktide võrgustikku.

Sihtgrupp: Ootame osalema ettevõtteid, mis on tegutsenud kuni 3 aastat!

Täida osalemisvorm siin  ja saada digitaalselt allkirjastatuna arenduskeskus@hiiumaa.ee.

Osalejate arv on piiratud! Registreerimine on avatud kuni 11.10.2019.

 

Programmi eesmärgid:

 • toetada maakonnas tegevust alustanud alustavaid ettevõtjaid;
 • suurendada ettevõtlusalaseid teadmisi ja laiendada kontaktvõrgustikku;
 • kogemuste vahetamine;
 • ettevõtjatevaheline suhtlus;
 • mentorite kogemuse jagamine mentiidele.

Mentii

 • Mentiil on võimalus kaardistada oma ettevõttega seotud väljakutsed ja probleemid ning esitada nende lühikirjeldus mentorile, et saada mentoripoolset hinnangut ja suunavat abi probleemide lahendamiseks;
 • Mentiil on mentorklubis konkreetne mentor, kuid probleemi iseloomust lähtuvalt on mentiil võimalus pöörduda ükskõik, millise mentorklubis tegutseva mentori poole;
 • Kõikide mentorilt saadud suunavate juhiste või lahenduste kasutamise otsustamine lasub täielikult mentiil, lõppotsuste tegemisel mentorid ei osale.

Mentor

 • Mentori roll mentorklubis seisneb mentiide erinevate ettevõtlusega seotud probleemidele lahenduste leidmisele suunamises;
 • Mentor aitab mentiil püstitada eesmärke ning aitab mentiid eesmärkidele jõudmiseks vajalike lahenduste leidmisel ning vajalike eesmärkide maha märkimisel;
 • Mentor analüüsib koos mentiiga viimase probleemipüstitusi ning vajadusel suunab mentiid järgmiste eesmärkide saavutamisele;
 • Mentori poolt Mentiide probleemidele lahenduste leidmine on suunav, mentor ei tee mentii eest otsuseid.

 

Hiiumaa mentorklubis osaleb 4 kogemustega mentorit ning programmi raames toimub 5 tasuta klubiüritust!

Iga klubiürituse lõpus on ette nähtud 1 h mentoritele ja mentiidele omavaheliseks suhtluseks, probleemide analüüsimiseks, eesmärkide püstitamiseks ja tegevusplaanide koostamiseks.

 

PROGRAMM:

 • I klubiüritus: 18.10.2019 kell 09.30-16.30

Sissejuhatus, tutvumine, eesmärkide seadmine, lektor Chanet Siret Simonen.

Koolituse kirjeldus:

Osaleja saab selgemaks enda lühiaja visiooni nii isiklikul kui ettevõtte tasandil, tegemaks igapäevases elus õigemaid otsuseid ja valikuid.

Lisaks saab osaleja ülevaate, mida on vaja enda tippvormis hoidmiseks erinevatel tasanditel, et ära kasutada enda tegelik potentsiaal ja saavutada oma eesmärgid.

 

 • II klubiüritus: 01.11.2019 kell 11.00-17.00

Brändingu koolitus koos konsultatsioonidega, lektor Agnes Pulk.

Koolituse kirjeldus:

Kontseptuaalse identiteedi ja oma unikaalse loo sõnastamine (visioon, missioon, väärtused, sõnum, nimi, reklaamlause, sihtkliendi määratlemine jne).

Lisaks igale osalejale 1 h personaalset konsultatsiooni.

 

III klubiüritus: 15.11.2019 kell 13.00-17.00

Koolitus „Nutikas turundaja", lektor Kristo Krumm.

Koolituse kirjeldus:

Räägitakse sellest, mida endast kujutab see nn sensoorne turundus. Näidatakse, kuidas pealtnäha lihtsad sõnumid meie ostuotsust mõjutavad, kuidas turundus paneb inimesi tarbima nii, et nad seda ise ei märkagi! Vaadatakse, mismoodi sünnivad ostuotsused meie peades, kuidas tarbijaid alateadlikult mõjutada ning mida kõike sellest saaks õppida ettevõtja. Õpitakse tuntud brändidelt ning püütakse leida lihtsaid ning nutikaid lahendusi oma turundustegevuse mitmekesistamiseks.

 

 • IV klubiüritus: 29.11.2019 kell 10.00-16.30

Müügikoolitus „Eestlasele müümise kunst!", lektor Urmas Kamdron.

Koolituse kirjeldus:

Meile eestlastele ei meeldi, kui meile müüakse. Me ei armasta pealetükkivaid inimesi, ameerikalikku naeratust, liigset ülevoolavust – meile meeldib tasakaal. Meile meeldib ise osta ja vajadusel nõu küsida. Ootame, et müüja oleks meie jaoks olemas, hoiaks sidet, tunneks toodet ja hariks meid turul valitsevatest trendidest. Lõpuks soovime teha ise õige otsuse!

Päev on kokku pandud lähtudes sellest, mida iga müügiinimene vajab. Koolitaja toob iga tegevuse juures välja olulised detailid ja oma kogemuse. Kõik saavad etappe praktiseerida ja kogetut peegeldada. Ühises arutelus sünnib kindlasti ka uusi mõtteid ja võimalusi. Leiad uusi tuttavaid ja koged head energiat!

 

 • V klubiüritus: 09.12.2019 kell 10.30-17.00

Päeva esimeses pooles mentorite ettevõtete külastamine ning peale lõunat kokkuvõtted, lektor Chanet Siret Simonen.

Koolituse tutvustus:

Esimeses pooles vaatame ja kuuleme, kuidas kellelgi läinud on ning tegeleme väljakutsetega ja leiame lahendusi. Vaatame, kuidas liikuda ettevõttega edasi.

Osaleja saab selgemaks enda pikemaajalise visiooni nii isiklikul kui ettevõtte tasandil.

 

Lisainfo: mari-liis.hirv@hiiumaa.ee, 53054053

Mentorklubi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.


Tasuta nõustamine ja koolitused Hiiumaa arenduskeskuses

Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus kuulub Sihtasutus Tuuru õigusjärglasena üle-eestilisse maakondlike arenduskeskuste võrgustikku, kus töötab üle 130 spetsialisti ja konsultandi. Võrgustiku kaudu pakutakse tasuta nõustamist ettevõtjatele, investoritele, mittetulundusühingutele ja kohalikele omavalitsustele ning algatatakse ja viiakse ellu maakonnale olulisi projekte.

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik toetab ettevõtluse arengut - konsultatsioonid ja koolitused ettevõtjatele. Aitame koostöös ettevõtjaga viia ellu äriidee!
Nõustame potentsiaalseid, alustavaid ettevõtjaid ning juba tegutsevaid ettevõtjaid.
Pakume ettevõtjatele regulaarset tuge mentorklubi kui ka koolituste näol.
Meie võrgustikus töötab kokku enam kui 40 ettevõtluskonsultanti ja 7 kogenud ettevõtja konsultanti.
Tutvuge lähemalt meie teenustega!

Nõustame ja abistame vabaühendusi organisatsiooni loomisel ja arendamisel. Meie võrgustikku kuuluvad maakondlikud arenduskeskused, kus töötab kokku 17 vabaühenduste konsultanti, kes on teile abiks erinevates küsimustes. Teenuste pakkumist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Toetame koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) ka potentsiaalseid investoreid vajamineva informatsiooni ja asjaajamisega. Meie võrgustikus tegelevad 4 regionaalset investorkonsultanti uute ettevõtete meelitamisega Eestisse.

Edendame ettevõtlikku eluhoiakut noorte seas - pakume noortele mõeldud eriprogramme ettevõtluse ja ettevõtlikkusteadlikkuse kasvatamiseks igas maakonnas.

Kohalikele omavalitsustele pakume regionaalse arengu valdkonnas järgmisi teenuseid:

Jagame informatsiooni:

 • toetusvõimaluste kohta;

 • maakonna arendustegevuste kohta;

 • maakonna mittetulundusliku tegevuse kohta;

 • ettevõtluse kohta;

 • eraturukonsultantide teenuste kohta.

Nõustame kohalikke omavalitsusi ja nende allasutusi teemadel:

 • arendusideede nõustamine;

 • arendustegevustele ja investeerimisvajadustele rahastamisallika leidmine;

 • arendustegevuste planeerimise kompleksne nõustamine – OV arendusdokumentide aktuaalsuse jälgimine, koostamis- ja uuendamisprotsesside nõustamine jne;

 • toetustaotluste ettevalmistamise nõustamine - idee vastavuse kontroll, taotluste põhitingimuste selgitamine jmt;

 • KOVide poolt eraturult sisse ostetavate arendustööde ja -teenuste lähteülesannete koostamises ja tellimises osalemine ning vastuvõetavate tööde ja teenuste kvaliteedi osas järelevalve teenuse osutamine;

 • hangete nõustamine - lähteülesande koostamine, menetlusliigi valik, hankimisprotsess, hankelepingu koostamine.

Jälgi meid Facebook  

 

Ettevõtja messile

Hiiumaa Roheline märk

 

Unesco

Adapter

 

MAKis

 

Turismiinfopunkt

 

 

 

 

Meie teenused:

TASUTA NÕUSTAMINE:

 • Hiiumaa ettevõtja nõustamine

 • Investori nõustamine

 • MTÜ nõustamine

 • Kooli arengunõustamine

KOOLITUSED HIIUMAAL:

 • Tasuta koolitused Hiiumaal
 • Tasulised koolitused Hiiumaal
 • Uute koolituste koostamine, õppekavade väljatöötamine