Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (PATEE)

Meede „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine"

 

Tegevuse 5.4.2. „Piirkonna tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamise kava" 

Hiiu maakonna piirkondlike algatuste tugiprogramm

 

Tugiprogrammi eesmärgiks on ettevõtlusaktiivsusele, tööhõive kasvule ja ettevõtlusõppele kaasa aitamine, täiendades vastavaid üleriigilisi toetusmeetmeid arvestades maakonna eripära ja huvigruppide vajadusi.