Leader meede

 
Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, aidates luua kohalikel partnerlustel põhinevaid maaelu arengustrateegiaid.
 
Programmi nimi tuleneb lühendist, mis tähistab prantsuskeelset lauset Liaison entre actions de développement de l'economie rurale. Tõlkes tähendab see "Seosed maamajandust arendavate tegevuste vahel".
 
Programmi aluseks on kohalik lähenemine, mis võimaldab paremini ära kasutada maapiirkonna sisemisi arenguvõimalusi. See omakorda aitab tõsta põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõimet, parandada keskkonna ja paikkonna ning eriti maapiirkonna elukvaliteeti ning mitmekesistada majandustegevust. Lisaks on kohalikul algatusel oluline roll inimeste sidumisel uute ideedega, innovatsiooni ja ettevõtlikkuse julgustamisel ning kohalike teenuste arendamisel.
 
Leader on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 meede, mille eesmärk on edendada kohalikku algatust.
 
 
SA Hiiumaa Arenduskeskus on ellu viinud Hiidlaste Koostöökogu meetmete toel erinevaid tegevusi
 
 

Hiiumaa ettevõtlike naiste arenguprogramm

Info projekti kohta leiad siit.

 

2021. aasta novembris valmis Hiiumaa kohaturundusstrateegia jätkuprojekt aastateks 2022-2024. Jätkuprojektiga saab tutvuda siin: Hiiumaa kohaturundusstrateegia jätkuprojekt aastateks...

Hiiumaa kohaturundusstrateegia

2021. aasta novembris valmis Hiiumaa kohaturundusstrateegia jätkuprojekt aastateks 2022-2024. Jätkuprojektiga saab tutvuda siin: Hiiumaa kohaturundusstrateegia jätkuprojekt aastateks...

  SA Tuuru projekt "Teadmussiirde päevad ettevõtjatele"  toetus 17 256,85 EUR Hiidlaste Koostöökogu meede 3:Uuenduslik kogukond Projekti elluviimise periood...

Teadmussiirde päevad ettevõtjatele

  SA Tuuru projekt "Teadmussiirde päevad ettevõtjatele"  toetus 17 256,85 EUR Hiidlaste Koostöökogu meede 3:Uuenduslik kogukond Projekti elluviimise periood...