Õpilasfirmade juhendajate koolitamine 2019-2023

Hiiumaa Arenduskeskus tegeleb aastatel 2019-2023 Hiiumaa õpilasfirmade juhendajate koolitamisega ja Junior Achievment koolitustel osalemise toetamisega. Tegevusega alustati augstis 2019, kui kolm juhendajat läbisid JA programmi "Õpilasfirma ja minifirma"  metoodilise koolituse juhendajatele.1

Hetkel on Hiiumaal koolitatud õpilasfirmade juhendajad:

Inga Jürimäe Hiiumaa Gümnaasium, Kärdla Põhikool ingajyrimae@hiig.edu.ee
Henri Reeder Hiiumaa Arenduskeskus henri.reeder@hiiumaa.ee
Marys Suislepp Emmaste Põhikool marystoomse@gmail.com

 

 

2020. aasta jaanuaris osales üks juhendaja JA programmi "Õpilasfirma ja minifirma" 2. mooduli koolitusel. Detsembris läbis sama koolituse ka teine juhendaja. 

2021-23 aastatel on plaanitud täienduskoolitused senistele ja ka uutele õpilasfirmade juhendajatele. Osalemiseks anna endast teada: henri.reeder@hiiumaa.ee

Artiklid

  1. Roosna, Harda. "Minifirmade asutamiseks tee lahti" Hiiu Leht, 3.09.2019

 

Õpilasfirmade juhendajate koolitamist toetab PATEE programmi raames Euroopa Regionaalarengu programm.

Koolitusesoovist anna teada: henri.reeder@hiiumaa.ee