Hiiumaa Arenduskeskusest

LEADER projektitoetuse abiga valmib Hiiumaa turundus- ja sh immigratsioonistrateegia.

Projekti eesmärgiks on luua strateegiadokument, mis kirjeldab kuidas läbi süstemaatilise ja eesmärgipõhise tegevuse suurendada sihtkoha tuntust ja parandada mainet, suurendada külastatvust ja väärindada kohalikku ressurssi ning oskusi. 

Strateegiale lisandusb detailne 3. aastane tegevuskava eesmärkide saavutamiseks. 

Projekti raames valmib veebiturunduskanali www.hiiumaa.ee uue kontseptsiooni lähteülesanne, mille baasilt saab tellida veebilehe arendustööd.