Ettevõtlusteadlikkuse tõstmise programm (EVTP)

Maakondlikud arenduskeskused (MAKid) asutati Vabariigi Valitsuse kinnitatud kontseptsiooni alusel 2003. aastal. Maakondlike arenduskeskuste loomise põhieesmärgiks oli luua riiklik tugistruktuur, mis toetab ettevõtete, kohalike omavalitsuste ja kodanikuühenduste tegutsemisvõimekuse arendamist ja struktuurifondide tulemuslikku kasutamist.

 

MAKid on järjepidevalt, iseseisvalt, maakondlikult või regionaalselt tegutsevad sihtasutused, mille asutaja(te)ks on kohalik(ud) omavalitsus(ed) või kohalike omavalitsuste liit või liidud. MAKid toimivad koordineeritud koostöövõrgustikuna (MAK-võrgustikuna).

 

SA Hiiumaa Arenduskeskus kuulub Maakondlike Arenduskeskuste (MAK) võrgustikku.

 

Lisateave:
E-post: arenduskeskus@hiiumaa.ee

Telefon: +372 588 644 54