TELLE

Projekt TELLE (Teaching and Learning for Life in Europe) 2015-1-FI01-KA204-009071

ERASMUS+ PROGRAMME STRATEGIC PARTNERSHIP (KEY ACTION 2)

 

 

Projekti partnerid on:

Kerava Adult Education Center-  www.keravanopisto.fi

Rogaland School and Business Development- www.rogalandsbdf.com

MSS (MIDSTOD SIMENNTUNAR A SUDURNESJUM)- www.mss.is

Landesverband der Volkshochschulen Sachsen-Anhalt e.V.- www.vhs-st.de

Sihtasutus Tuuru – www.tuuru.edu.ee 

 

Projekti periood on 2 aastat 1. september 2015 – 31. august 2017.

Projekti eesmärk on parandada koolituste efektiivsust ja kvaliteeti läbi uute õpitehnikate ja meetodite rakendamise, kaasata õppimisse nõrgemaid õppijate sihtgruppe, võimendada õppijate ja õpetajate loovust ja innovaatilisust.

Projekti otsesed kasusaajad on Tuuru personal ja koolitajad.

Projekti kogumaksumus on 140 581 eurot, sellest Tuuru osa projektist 22 591 eurot, mis katab partnerriikides üritustel osalemise kulud ja partnerite vastuvõtukulud Eestis. Kohapeal koolitusi läbiviivatele ja koduleheküljel blogis koolitusi kajastavatele õpetajatele on võimalik maksta tasu ja katta õppematerjalikulu.

Projekti koordineeris 1. september 2015 – 30. august 2016  SA Tuuru koolitusjuht Õrne Põial.

 

Projekti raames toimub igas partnerriigis 1 kokkusaamine, kus üldjuhul osaleb igast projekti organisatsioonist 5 inimest. Projekti juhtgrupis osaleb igast partnerriigist 2 liiget, üks neist projekti koordinaator ja teine liige võib olla vahetatav. Juhtgrupi koosolekud toimuvad rahvusvaheliste ühisürituste raames.

Rahvusvaheliste ürituste vahepeal korraldatavad partnerid kohalikke ja regionaalseid õpetajate koolitusi ja õpitubasid  kohalikele õppijatele.

Kohalike tegevuste eesmärk on piloteerida ja ellu viia õpi- ja töömeetodeid ning oskusi, mis on omandatud  rahvusvahelistel kokkusaamistel. Iga partner korraldab projekti kestel vähemalt 10 mini- õpituba või töötuba kohalikule kogukonnale.

 

Rahvusvahelistel kokkusaamistel viiakse osalejatele läbi erinevaid koolitusi-töötubasid jm.

Toimunud on ühisüritused:

  • 25. – 29. november 2015 Norra, Stavanger. Tuuru poolt osalesid: projekti koordinaator Õrne Põial, käsitööõpetajad Ain Jepišov ja Sirje Juurikas, arvutiõpetaja Helis Roosimaa ja inglise keele õpetaja Tanja Pisa.
  • 18. – 22. mai 2016 Eesti, Hiiumaal  Tuurus korraldasid partneritele koolitusi käsitööõpetajad Ain Jepišov ja Sirje Juurikas, arvutiõpetaja Helis Roosimaa, koolitusspetsialist Kaja Hiis ja inglise keele õpetaja Tanja Pisa.
  • 8.- 12. juuni 2016 Saksamaa, Magdeburg . Tuuru poolt osalesid projekti koordinaator Õrne Põial, koolitusspetsialist Kaja Hiis, inglise keele õpetaja Tanja Pisa, soome keele õpetaja Reeli Napp.

 

Tulemas on ühisüritused:

3. – 7. mai 2017 Island, Reykjanesbær

7.- 11. juuni 2017 Soome, Kerava

 

Igal kokkusaamisel läbiviidud üritusi ja  koolitusi  kajastatakse TELLE blogipõhisel koduleheküljel