Hiiumaa kohaturundusstrateegia

LEADER projektitoetuse abiga valmis 2019. aasta alguses Hiiumaa turundus- sh immigratsioonistrateegia.

Projekti käigus valmis strateegiadokument, mis kirjeldab kuidas läbi süstemaatilise ja eesmärgipõhise tegevuse suurendada sihtkoha tuntust ja parandada mainet, suurendada külastatavust ja väärindada kohalikku ressurssi ning oskusi. 

Strateegia elluviimiseks on koostatud 3-aastane tegevuskava eesmärkide saavutamiseks. 

Projekti raames valmis maakonnaportaali www.hiiumaa.ee uue kontseptsiooni lähteülesanne, mille baasilt on läbi viidud riigihange veebiportaali välja ehitamsieks. 
Veeb valmib kahes etapis 2020 -2022 a.