Algavad koolitused

« Tagasi

Exceli koolitused

Exceli koolitused toimuvad Tuuru majas (Vabrikuväljak 1, Kärdla)
Koolitused toimuvad tellimisel.
 
Exceli alg- ja kesktase
Kell 9:00- 15:00, 6 akadeemilist tundi.
Täpsem koolituse sisu info allpool.
Sisaldab: Exceli koolituse "Alg- ja kesktase" 6 tunnist õppepäeva, e-kursust  (osalejatele piiramatuks ajaks välja jagatav)  ja isiklikku nõustamist peale koolitust.
 
Excel edasijõudnutele.
Kell 9:00- 15:00, 6 akadeemilist tundi.
Täpsem koolituse sisu info allpool.
Sisaldab: Exceli koolituse "Edasijõudnutele" 6 tunnisest õppepäeva, e-kursust (osalejatele piiramatuks ajaks välja jagatav)  ja isiklikku nõustamist peale koolitust.
 
Osalejatele väljastatakse tunnistus.
 
Täiendav info koolituse sisu kohta:
 
Exceli koolitus "Alg- ja kesktase" annab vajalikud põhioskused Exceli tõhusaks igapäevaseks kasutamiseks.
Kuigi enamus meist töötab Exceliga, on palju sellist, millest teadmine puudub ja mida pole olnud mahti iseseisvalt selgeks teha. Koolitusel tabad end võibolla korduvalt mõttelt, et "…oleks ma seda varem teadnud!".
 
Testi enda Exceli kasutamise oskust
Kui huvitab, milline on Sinu tase Exceli kasutamisel, siis tee läbi lihtne test. Testis on kokku 33 küsimust, vastamine võtab hinnanguliselt aega 10-15 minutit.
 

Exceli koolitus "Alg- ja kesktase" koosneb 18-st teemaplokist. Alguse osa võib tunduda lihtsam ja juba omandatud, kuid ka siin saad uusi teadmisi, mis lihtsustavad tööd ja avardavad võimalusi. Mida edasi, seda rohkem kuuleb seni tundmata teemadest ja kasutamata võimalustest. 

Koolitusel käsitletavad teemad:

EXCELI TÖÖVIHIKU AVAMINE, LOOMINE, SULGEMINE JA SALVESTAMINE

 • Töövihiku avamise ja sulgemise valikud ja kiirkäsud
 • Töövihiku loomine tühjana ja malle kasutades
 • Töövihiku salvestamise valikud, sh parooliga avamise ja muutmise kaitsmine, vaikekausta valik

EXCELI TÖÖRIISTAD

 • Menüüde ja käskude kuvamine
 • Exceli abiinfo
 • Kiirkäsuriba kasutamine tõhusamaks töötamiseks
 • Vaate suurendamise ja vähendamise tööriistad, sh hiirega vaate muutmine
 • Dokumentide ja rakenduste vaheline liikumine klaviatuuri abil

EXCELI TABEL, MÄRGISTAMINE JA LIIKUMINE

 • Exceli tabeli ülesehitus, lahtrite koordinaadid
 • Nimeboksi kasutamine tabelis liikumiseks ja lahtrite märgistamiseks
 • Veergude, ridade ja lahtrite märgistamine hiire ja klaviatuuriga
 • Tabelis liikumine ja lahtrite märgistamine Ctrl- ja Shift-klahvi abil

ANDMETE SISESTAMINE JA LAHTRITE VORMINGUD EXCELIS

 • Tekstide sisestamine ja vormindamine
 • Tekstiridade murdmine
 • Veergude laiuse ja ridade kõrguse muutmine teksti pikkuse ja suuruse põhjal
 • Lahtrite liitmine
 • Taande kasutamine lahtrites
 • Tekstide automaattäide
 • Arvude sisestamine ja automaattäide
 • Komakohtade kuvamine
 • Arvuvormingud, sh uue vormingutähise loomine
 • Kuupäeva sisestamine ja vormingud, sh nädalapäevade kuvamine kuupäeva lahtris
 • Aja sisestamine ja ajavormingud
 • Vormingupintsli kasutamine

 EXCELI VALEMID JA FUNKTSIOONID

 • Valemite loomine
 • Summa funktsioon
 • Funktsioonide kopeerimine automaattäite abil
 • Keskmine, suurim ja väikseim funktsioon
 • Loendusfunktsioon – täidetud ja arvuga täidetud lahtrite loendamine
 • Funktsioonide vastuste kuvamine olekuribal
 • Suhteline ja absoluutne viitamine
 • Teiste töölehtede andmete kasutamine valemites
 • Teiste töövihikute andmete kasutamine valemites

TOIMINGUD TÖÖLEHTEDEGA EXCELIS

 • Teisaldamine, kopeerimine, kustutamine
 • Ümbernimetamine, saki värvi muutmine
 • Peitmine ja peidust väljatoomine
 • Erinevatel töölehtedel korraga sisu muutmine

TOIMINGUD VEERGUDE, RIDADE JA LAHTRITEGA EXCELIS

 • Veergude, ridade ja lahtrite lisamine, kustutamine ja teisaldamine
 • Veergude ja ridade peitmine, peidust väljatoomine
 • Veergude ja ridade rühmitamine

TÖÖLEHE JA AKNA KUVAMISE VALIKUD EXCELIS

 • Ridade ja veergude külmutamine
 • Tabeli vaate tükeldamine
 • Sama töövihiku mitmes aknas avamine
 • Avatud töövihikute automaatne sobitamine ekraanile

KLEEPIMISE VALIKUD EXCELIS

 • Sisu ja vormingu kleepimine
 • Valemite säilitamine ja kaotamine kleepimisel
 • Vormingu säilitamine ja kaotamine kleepimisel
 • Lingina kleepimine
 • Pildina kleepimine
 • Ridade ja veergude äravahetamine kleepimise valikuna

LAHTRITE JA TABELI VORMINDAMINE EXCELIS

 • Vormindamise üldised tööriistad ja põhjalikumad valikud
 • Valmis vormilaadide kasutamine ja uute salvestamine
 • Tingimusvormingu kasutamine ehk lahtrite automaatne vormindamine sisu põhjal
 • Tabelina vormindamine ja sellega lisanduvad tööriistad

TEGEVUSTE TAGASIVÕTMINE JA ENNISTAMINE EXCELIS

 • Tagasivõtmise ja ennistamise käsud menüüs, klaviatuuri kiirkäsk
 • Korraga mitme tegevuse tagasivõtmine ja ennistamine
 • Tegevuste tagasivõtmise omapära mitme töövihikuga samaaegselt töötades

SORTEERIMINE JA FILTREERIMINE EXCELIS

 • Kiirsorteerimise ja astmelise sorteerimise tööriistade kasutamine, nende erinevus
 • Filtreerimise tööriista kasutamine, sh arvu- ja tekstifiltrid

ANDMETE OTSIMINE JA ASENDAMINE EXCELIS

 • Lahtrite sisu otsimise ja asendamise tööriist, selle põhjalikumad valikud
 • Lahtrite vormingu otsimine ja asendamine

KOMMENTAARIDEGA TÖÖ EXCELIS

 • Kommentaaride lisamine, muutmine ja kustutamine
 • Kommentaaride korraga ja ükshaaval kuvamine
 • Kommentaaride printimine

PILTIDE JA GRAAFIKAOBJEKTIDE LISAMINE EXCELIS

 • Piltide ja graafikaelementide lisamine, muutmine ja haldamine
 • Taustapildi kasutamine

DIAGRAMMIDE JA MINIGRAAFIKUTE LISAMINE EXCELIS

 • Diagrammi tüübi valik vastavalt lähteandmetele
 • Lähteandmete muutmine ja diagrammi teisaldamine
 • Diagrammi laadi valik ja elementide kuvamine
 • Elementide muutmine diagrammil, sh lahtrite sisule viitamine tekstide kuvamiseks
 • Mallide kasutamine uute diagrammide kujundamisel
 • Minigraafikute lisamine ja valikud

ÕIGEKIRJA KONTROLL EXCELIS

 • Õigekirja kontrolliala määramine
 • Parandustega nõustumise ja tagasilükkamise valikud
 • Sõnastiku haldamine

PRINTIMINE EXCELIS

 • Küljenduse ja lehepiiri vaated
 • Ülemise rea ja vasakpoolse veeru printimine kõigil lehtedel
 • Printimise ala määramine
 • Päise ja jaluse haldamine
 
Exceli koolitus "Edasijõudnud" koosneb 6-st teemaplokist, millest kõige mahukama osa moodustab Exceli funktsioonide tundmaõppimine.
 
Koolitusel käsitletavad teemad:
EXCELI FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE
•Üldine ülevaade Exceli funktsioonidest ja kasutamisest
•Summa või keskmise väärtuse arvutamine või lahtrite loendamine koos tingimuste seadmisega: ◦tingimusfunktsioonidega sumif(s), averageif(s) ja countif(s)
◦andmebaasi funktsioonidega dsum, daverage ja dcount(a)
•Tingimusfunktsiooni IF kasutamine, sh: ◦mitme tingimuse ja vaste seadmine korraga
◦ühe vaste korral mitme eelduse seadmine: "üks seatud tingimustest täidetud" (or) ja "kõik seatud tingimused täidetud" (and)
•Tingimuste seadmisel teavefunktsioonide kasutamine, nagu "tekstiga lahter" (istext), "arvuga lahter" (isnumber) ja "tühi lahter" (isblank või "")
•Sama sisuga lahtrite otsimine teisest tabelist ja vaste kuvamine samalt realt soovitud veerust vlookup funktsiooniga, sh ◦kui otsitakse arvu vastet
◦kui otsitakse teksti vastet
•Finantsfunktsioonide tutvustus laenumaksete arvutamise näitel (pmt)
•Juhusliku väärtusega lahtri sisu täitmine, sh juhuslik väärtus etteantud vahemikus (rand ja randbetween)
•Ümardamisfunktsioonide kasutamine: komakohtade tavaümardamine (round), üles- ja allapoole ümardamine (roundup ja rounddown), täisarvude ümardamine kümnelisteks, sajalisteks jne (mround)
•Ajafunktsioonide täna (today) ja praegu (now) kasutamine, sh valemites
•Lahtris oleva teksti korrastamine, sh muutmine läbivalt suure algustähega tekstiks (proper), läbivalt suurte tähtedega või väikeste tähtedega tekstiks (upper, lower), üleliigsete tühikute eemaldamine tekstist (trim)
•Mitme funktsiooni korraga kasutamine
 
 TÖÖ LAHTRITEGA
•Lahtri sisu koostamine teiste lahtrite sisu ja vabalt valitud tekstide kooslusena (concatenate funktsioon või kiirtäite tööriist)
•Ühe veeru lahtrite sisu viimine erinevatesse veergudesse, sh eraldusmärkide abil või jaotusjoone määramisega
•Dupleerivate andmetega ridade eemaldamine tabelist
•Veeru tühjade lahtrite automaatne täitmine tabelis, võttes aluseks üles jäävate täidetud lahtrite sisu
•Sorteeritud veerus igast korduvast tunnusest vaid esimese kuvamine
•Lahtrite nimetamine ja nimede kasutamine valemites
•Lahtrite täitmisele tingimuste seadmine ehk valideerimine: ◦tingimuste seadmise valikud: rippmenüü, arvuline ülem- või alamväärtus, kuupäeva vahemik jm
◦seadistused, kui lahtrit püütakse täita teistmoodi: keelamine, hoiatamine, märkuse kuvamine
◦teistmoodi täidetud lahtrite automaatne eristamine
 
PIVOT TABLE LIIGENDTABELI KASUTAMINE
•Pivot Table liigendtabeli moodustamine
•Väljade tabelisse määramise ja muutmise tööriista kasutamine
•Andmete värskendamine tabelis
•Tabelis kuvatud väärtuste algandmete avamine eraldi töölehel
•Filtreerimise valikud, sh tükeldi kasutamine
•Kuvatavate andmete rühmitamine, sh mitme veeru liitmisena või kuupäeva väärtuse põhjal
•Andmete analüüsi valikud: ◦arvutuste aluse valik: summa, keskmine, maksimum, loendus, standardhälve jne
◦arvutuste kuvamise valik: arvväärtusena, erinevus eelmisest, protsent kogusummast jne
•Pivot Table tabeli vormindamise valikud: kujundus, vahe- ja kogusummade kuvamine jm
 
ANDMETE KAITSMINE
•Terve töövihiku kaitsmine parooliga, sh: ◦töövihiku avamine
◦muudatuste ülesalvestamine, sh automaatse koopia tegemine töövihikust enne muudatusi seisuga
•Lehtede muutmise kaitsmine parooliga, sh peidust väljatoomine, ümbernimetamine, lisamine, kustutamine jne
•Lahtrite kaitsmine lehe siseselt, sh järgmiste toimingute lubamine vaid parooli olemasolul: ◦kõigi lahtrite märgistamine või muutmine
◦valitud lahtrite sisu muutmine
◦valitud lahtrite valemite nägemine
◦toimingud lahtrite, ridade või veergudega, sh vormindamine, kustutamine ja lisamine
◦objektide muutmine, sh taustapildi eemaldamine
 
LIHTSAM TÖÖ MAKRODEGA
•Tegevuste rea salvestamine üheks käsuks makro tööriistaga, sh muutumatu (absoluutne) ja muutuv (suhteline) liikumiste salvestamine
•Loodud makrode muutmine
•Makro käivitamise võimalused, sh ikoon kiirkäskude ribal või objektile makro käivitamise omistamine
•Makro loomise näide läbi sobiliku koodi leidmise ja salvestamise (NB! näide ei õpeta koodi kirjutamist vaid on mõeldud põhimõttest arusaamiseks)
 
MÕJUANALÜÜSI, LAHENDAJA (SOLVER) JA KONSOLIDEERIMISE TÖÖRIISTAD
•Valemi lõppväärtuse muutmine, lubades muuta valemi ühe elemendi väärtust (sihiotsingu tööriist)
•Lahendaja (solver) tööriista kasutamine valemi uue soovitud lõppväärtuse saamiseks, lubades muuta soovitud algandmeid. Näiteks juba kinnitatud projekti eelarve hilisema vähendamise või suurendamise korral. Eraldi vaatame, kuidas määrata: ◦milliseid andmeid lubame muuta – näiteks milliste töötajate töötasusid ja millistel kuudel lubame vähendada
◦millises ulatuses ja tingimustel lubame andmeid muuta – näiteks kas kõigi töötasusid proportsionaalselt või töötajate ja kuude kaupa erinevalt
•Andmetabeli kasutamine erinevate lõppväärtuste korraga kuvamiseks, muutes valemis kasutatud kahte elementi – näiteks laenu tagasimakse summad erinevate intresside ja laenu perioodide korral
•Stsenaariumite kasutamine – näiteks müügikäivete kavandamisel prognooside ülevaatlikuks võrdlemiseks : milliste müügihindade ja koguste juures on kasum kõige suurem?
•Konsolideerimise tööriista kasutamine – näiteks müüjate kaupa tehingute käivete summeerimine erinevatest tabelitest  ühte tabelisse.