Algavad koolitused

« Tagasi

Inglise keel kõrgem kesktase B 2.1

40 akad tundi. Kursus toimub  kahel semestril. Kursust võib võtta ka semestrite kaupa.

 

Õpetaja: Maris Varik

Maris Varik on lõpetanud 1978 Tartu Ülikooli  vene filoloogia eriala, 1996 Tallinna Pedagoogilise Instituudi täiendõppes põhikooli inglise keele õpetaja. 2013 lõpetas ta Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži gümnaasiumi inglise keele õpetaja diplomiga. Inglise keelt on ta õpetanud alates 1992. aastast ja täiskasvanutele juba 8 aastat.

Osalejate arv: 10 kuni 12 inimest.

 

Kursus alustab grupi moodustumisel

 

Toimumise koht: Tuuru maja õppeklass  

 

Põhiteemad:  Kodukoht. Raamatud ja filmid. Vastandid. Tulevikku vaadates. Erineva rõhuasetusega sõnad. Läbisaamine teistega. Äärmustesse minek. Segadust tekitavad sõnad – näit. kirjapilt sama, tähendus erinev jne. Riskeerimine, sünonüümid. Unistused, sõnapaarid. Kunagi pole liiga hilja.

 

Grammatika:  Erinevad ajavormid ja konstruktsioonid oleviku, mineviku ja tuleviku väljendamiseks. Aktiiv ja passiiv. Ebareeglipärased verbid. Ajamääruslaused, erinevat tüüpi tingimuslaused, kogu ajavormide süsteemi kordamine, kõnekeelsed väljendid, hüpoteeside esitamine, artiklite kasutamine, millal artiklit mitte kasutada.

 

Tunnistuse saamiseks on vajalik osa võtta vähemalt  75%  õppetundidest. 

 

Vaata B2  Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem: enesehindamise skaala

 

Registreerimine kestab gruppide moodustumiseni

 

Õppetasu: 40 akadeemilist tundi 215 eurot (10 osalejat), 155 eurot (12 osalejat) (hind sisaldab käibemaksu).  Õppetasu ettemaksu arve saadetakse eelregistreerimise järgselt. Kokkuleppel võimalik tasuda kahes osas.

 

Täiendav info: e-post kaja.sormus@hiiumaa.ee, tel 5345 9558