Algavad koolitused

Inglise keel kesktase B 1.1

40 akad tundi. Kursus toimub  kahel semestril. Kursust võib võtta ka semestrite kaupa.

 

Õpetaja: Maris Varik

Osalejate arv: 10 kuni 12 inimest.

 

Kursus alustab grupi moodustumisel

 

Toimumise koht: Tuuru maja õppeklass  

 

Põhiteemad: Erinevad olukorrad.  Töönädal, seltskondlik vestlus.  Arvamuse avaldamine.  Viisakas suhtlemine.  Kuidas kohtumist kokku leppida. Kaubamajas. Kaebused. Reisimine. Raha. Kaasaegne tehnoloogia.  Kuidas näidata oma suhtumist. Stereotüübid

 

Grammatika:  Olulisemad ajavormid ja konstruktsioonid oleviku, mineviku ja tuleviku väljendamiseks, ajavormide äratundmine, isikuline ja umbisikuline tegumood, erinevad võimalused tegusõnade kasutamiseks – ebareeglipärased verbid, modaalverbid, tingimuslaused, asesõnad, kaudkõne.

 

Tunnistuse saamiseks on vajalik osa võtta vähemalt  75%  õppetundidest. 

 

Vaata B1  Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem: enesehindamise skaala

 

Registreerimine kestab gruppide moodustumiseni.

 

Õppetasu: 40 akadeemilist tundi 215 eurot (10 osalejat), 155 eurot (12 osalejat) (hind sisaldab käibemaksu).  Õppetasu ettemaksu arve saadetakse eelregistreerimise järgselt. Kokkuleppel võimalik tasuda kahes osas.

 

Täiendav info: e-post kaja.sormus@hiiumaa.ee, tel 5345 9558