Algavad koolitused

« Tagasi

ESFi koolitus: Tulemuslik mõjutamine ja loov probleemilahendus

Koolitus TOIMUB KEVADEL 2020.

Toimumise koht: Hiiumaa Arenduskeskuse II korruse õppeklass, Vabrikuväljak 1 Kärdla 

Toimumise aeg: kevad 2020

Sihtrühm:

  • kõik põhi- või keskhariduseta täiskasvanud
  • kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud
  • madalat haridustaset eeldavatel ametikohtadel töötavad kõrgharidusega elanikud
  • madala haridustasemega oskustöötajad
  • madala haridustasemega väikelastevanemad
  • üldkeskharidusega vanemaealised
  • majanduslikult mitteaktiivsed madala haridustasemega vanemaealised
  • majanduslikult mitteaktiivsed puuetega inimesed
  • tööturul aktiivsed või tööturule naasta soovivad pensioniealised inimesed

Koolitus toimub koostöös Hiiumaa Ametikooliga, kontaktisik Jane Üksik. 

Koolitus on osalejale tasuta.

Koolituse maht: 40 tundi.

Õppekava

Koolitus toimub koostöös Tartu Rahvaülikooliga projekti „Arvuti-, keele ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes" raames.

Registreeri siin

Lisainfo ja registreerimine:

Kaja Sõrmus, tel 5345 9558, kaja.sormus@hiiumaa.ee 

Jane Üksik tel 5690 7746, jane@hak.edu.ee