Algavad koolitused

ESFi koolitus: Inglise keel klienditeenindajatele (algtase) Käinas

Toimumise koht: Käina Põhikool
Toimumise aeg: 24. oktoober - detsember 2019
Toimumise päev ja kellaaeg: T kl 18-19.30 ja teine päev nädalas lepitakse kokku esimesel kohtumisel, vastavalt osalejate soovile.
Koolitaja: Maris Varik
Koolituse maht: 40 tundi
Koolitus on osalejatele tasuta.
Sihtrühm:
Täiskasvanud, kes töötavad või soovivad töötada teenindusvaldkonnas ja on:

• põhi- või keskhariduseta 

• kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega

• madalat haridustaset eeldavatel ametikohtadel töötavad kõrgharidusega elanikud

• madala haridustasemega oskustöötajad

• madala haridustasemega väikelastevanemad

• üldkeskharidusega vanemaealised

• majanduslikult mitteaktiivsed madala haridustasemega vanemaealised

• majanduslikult mitteaktiivsed puuetega inimesed

• tööturul aktiivsed või tööturule naasta soovivad pensioniealised inimesed

 
 
Koolitus toimub koostöös Tartu Rahvaülikooliga projekti „Arvuti-, keele ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes" raames.
 
Lisainfo: Kaja Sõrmus, kaja.sormus@hiiumaa.ee, tel  5345 9558