Algavad koolitused

« Tagasi

ESF koolitus: Vene keel A1

Toimumise koht: täpsustamisel
Toimumise aeg: oktoober 2020
Toimumise päev ja kellaaeg: täpsustub
Koolitaja: täpsustub
 
Eesmärk:  Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõnelda, kirjutada ja lugedes mõista lihtsamaid venekeelseid lauseid
 
Maht: 40 akadeemilist tundi
 
Sihtrühm:
  • keskhariduseta oskustöötajad ja klienditeenindajad
  • majanduslikult mitteaktiivsed inimesed  
  • üle 50-aastased inimesed
  • erialase ettevalmistuseta ja aegunud kvalifikatsiooniga täiskasvanud*, kellel puuduvad vene keele alased teadmised, kuid kes vajavad elementaarset vene keele oskust edukaks toimetulekuks igapäevastes ja tööalastes situatsioonides. 

*Aegunud kvalifikatsiooniga inimesed on kutse-, keskeri- või kõrghariduse omandanud üle 15 aasta tagasi ja ei tööta õpitud erialal.

Koolitus on osalejatele tasuta.
 
 
Registreerimine ei ole veel avatud.
 
Koolitus toimub koostöös Hiiumaa Ametikooli ja Eesti Vabaharidusliiduga, projekti "Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020" (kood 2014-2020.1.06.16.0047) raames.
 

Lisainfo ja registreerimine:

Jane Üksik, tel 5690 7746, jane@hak.edu.ee

Kaja Sõrmus, tel 5345 9558, e-post: kaja.sormus@hiiumaa.ee