Algavad koolitused

« Tagasi

ESF koolitus: Minu arenguvajadused, meeskonnas töötamine ja mõjutamisviisid

Koolituse maht: 48 akadeemilist tundi

Koolituse läbiviimise koht: täpsustamisel

Koolituse läbiviimise aeg: sügis 2019

Koolitaja:

 

Sihtrühm: kõik põhi- või keskhariduseta  täiskasvanud

• kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud  

• madalat haridustaset eeldavatel ametikohtadel töötavad kõrgharidusega elanikud

• madala haridustasemega oskustöötajad

• madala haridustasemega väikelastevanemad

• üldkeskharidusega vanemaealised

• majanduslikult mitteaktiivsed madala haridustasemega vanemaealised

• majanduslikult mitteaktiivsed puuetega inimesed

• vähe tasustatud ametikohtadel töötavad inimesed

• töötud (v.a värske kõrg- või kutseharidusega)

Eesmärk ja väljund: Koolituse eesmärk on arendada põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanute ja teiste elukestvas õppes vähem osalevate täiskasvanute sotsiaalseid oskusi (koostööoskust), parandada nende õpihoiakuid ning julgustada osalema elukestvas õppes.

Kursuse teemad: 

Koostöövõrgustiku kujundamine: Hoiakud ja väärtused ning nende mõju koostöös. Mis oluliselt soodustab ja takistab koostööd. Minu põhimõtted ja vajadused meeskonnas, koostöövõrgustikus. Kirjutatud ja kirjutamata reeglid ettevõtetes. Minu roll meeskondades. Enesehindamine meeskonnaliikmena.

Grupi suurus: 12 inimest

Maksumus: tasuta

Info ja registreerimine: Kaja.sormus@hiiumaa.ee, tel 5345 9558

 

Toetab Tartu Rahvaülikooli projekt "Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis" . 

Õppekava:

Oma vajaduste tundmine ja eesmärkide seadmine

Kuidas sulanduda meeskonda ja teha koostööd?

Tulemuslik mõjutamine