Ühendati Sihtasutus Tuuru ja Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus

Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus

PRESSITEADE

01.02.2018

 

1. veebruaril 2018 viidi ametlikult lõpuni Sihtasutus Tuuru ja Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskuse ühendamine ja tänasest jätkab Hiiumaa maakondlik arenduskeskus tegevust Hiiumaa Arenduskeskuse nime all.

 

Kõik Sihtasutus Tuuru ülesanded ja lepingud on üle kantud uuele sihtasutusele, kus jätkavad tööd ka Tuuru senised töötajad. Kõikide töötajatega saab kontakti meiliaadressidel: eesnimi.perekonnanimi@hiiumaa.ee ning endistel telefoninumbritel. Tuuru sotsiaalmeedialehekülje nimi kannab alates tänasest nime "Hiiumaa Arenduskeskus", kuid organisatsiooni veebilehena kasutatakse esialgu edasi aadressi www.tuuru.edu.ee. Sümboolikaga seotud muudatused viiakse sisse lähikuudel.

 

Kohalike olude ja vajaduste paremaks arvestamiseks on riik otsustanud loobuda omapoolsest rollist arenduskeskuste töö korraldamisel. Muudatuse tulemusena hakkab Sihtasutus Tuuru ülesandeid ja eesmärke täitma Hiiumaa omavalitsuste poolt loodud uus Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus. Ühinemise tulemusel jätkab Hiiumaa Arenduskeskus sujuvalt maakondlike arenduskeskuste võrgustiku osana juba väljakujunenud partnerlust EASi, Siseministeeriumi ja teiste partneritega, tagades nii kokkulepetest tulenevate teenuste täitmise Hiiumaal.

 

Sihtasutuse Hiiumaa Arenduskeskus nõukogu esimees Omar Jõpiselg ütles, et ootab valla ja arenduskeskuse igapäevast usalduslikku koostööd. "Sihtasutus peab kasvatama oma sisulist kompetentsi ja saama keskenduda oma põhitööle," sõnastas Jõpiselg ootuse. "Lisaks riiklike arendusteenuste kvaliteetsele pakkumisele peab sihtasutus uuesti laiendama oma projektivõimekust. Hiidlastele suunatud projektides püüame selgemalt fokusseerida konkreetsetele sihtrühmadele, sest enam pole keskmist väikeettevõtjat või MTÜd."

 

Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus kuulub Sihtasutus Tuuru õigusjärglasena üle-eestilisse maakondlike arenduskeskuste võrgustikku, kus töötab üle 130 spetsialisti ja konsultandi. Võrgustiku kaudu pakutakse tasuta nõustamist ettevõtjatele, investoritele, mittetulundusühingutele ja kohalikele omavalitsustele ning algatatakse ja viiakse ellu maakonnale olulisi projekte.

 

Lisainfo:

Liis Remmelg

juhataja

SA Hiiumaa Arenduskeskus

5055709

liiskat@gmail.com


Jälgi meid