MTÜ Lääne-Eesti Turism luulutab välja konkursi "Lääne-Eesti parimad turismitegijad 2017"

Tunnustamise eesmärk on tõsta Lääne-Eesti regiooni kui turismipiirkonna mainet ja konkurentsivõimet ning tunnustada ja motiveerida turismiettevõtteid ja -organisatsioone. Parimaid tunnustatakse kahes kategoorias: Aasta Turismitegu ja Lääne-Eesti Parim Turismiarendaja.

 

I Kategooriasse AASTA TURISMITEGU (objekt, sündmus, ettevõte, võrgustik, turundustegu vms) ootame nominente, kes on eriliselt silma paistnud ajavahemikul september 2016 – september 2017.

 

II Kategooriasse LÄÄNE-EESTI PARIM TURISMIARENDAJA (objekt, sündmus, juriidiline ettevõte, eraisik, võrgustik vms) ootame nominente, kes on juba pikaajaliselt eriliselt silma paistnud järjepideva arenguga, kes on kaasa aidanud Lääne-Eesti kui turismiregiooni tuntusele ja on alati avatud koostööle erinevate osapooltega.

 

Mõlemas kategoorias antakse välja kaks auhinda - I koht ja II koht. Kandidaate võivad esitada eraisikud, ettevõtted ja organisatsioonid. Esitada võib mõlemasse kategooriasse mitu kandidaati. Kandidaadi ülesseadmiseks peab eelnevalt olema nomineeritava nõusolek.

 

 

 

Esildised palume saata e-postile: info@westestonia.ee hiljemalt 31. oktoobriks 2017!

 

Esildis võib olla vabas vormis, kuid peab sisaldama järgmist teavet: -

- esitaja andmed (isiku/organisatsiooni nimi, kontaktisik, telefon, e-post);

- esitatava kandidaadi andmed (isiku/organisatsiooni nimi, kontaktisik, telefon, e-post);

- selgitus-põhjendus (max 1 lk), miks just see kandidaat või need kandidaadid esitatakse;

- millisesse kategooriasse kandidaat esitatakse.

Kandidaadi kohta võib esitada lisamaterjale (fotod, artiklid, jms), mis toetavad ja on seotud antud projekti või muude tegevustega. Korraldajal on vajadusel õigus küsida kandidaadi kohta täiendavat informatsiooni.

 

Esildised vaatab läbi komisjon, mis koosneb MTÜ Lääne-Eesti Turism juhatusest ja nõukogu liikmetest, erialaliitude (Maaturism, EHRL, ETFL, SPA Liit), EAS-i ja regiooni maavalitsuste esindajatest. Sobivate kandidaatide puudumisel on komisjonil õigus vastava kategooria auhinda mitte välja anda.

 

Tunnustamise korraldajaks on MTÜ Lääne-Eesti Turism koostöös maakondlike turismiorganisatsioonidega.

 

Regiooni parimaid tunnustatakse VI Lääne-Eesti Turismikonverentsil, Pärnus, 16.novembril 2017!

 

Konverentsi täpsem kava SIIN.

 

Tutvu varasemate kandidaatide ja võitjatega SIIN.

 

Info: Sille Roomets, sille@westestonia.ee, tel +372 5871 6101 


Jälgi meid   

 

 

 

Hiiumaa Turismiinfokeskus