« Tagasi

Kohaliku omaalgatuse programm

Alates 2018. aastast on programmi rakendaja Hiiu maakonnas SA Hiiumaa Arenduskeskus.

Programmi määrus võeti vastu 9. märtsil 2018.

 

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmi viiakse ellu järgmiste meetmete kaudu:

  • meede 1 – kogukonna areng;
  • meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine.

Meetme 1 (kogukonna areng) kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meetme 2 (elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine) kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 2000 eurot.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 2. maiks 2018 kl 16.30 SA Hiiumaa Arenduskeskusele e-posti aadressil arenduskeskus@hiiumaa.ee.

Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad:

  • mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik;
  • sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.

 

Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev toetuse taotlejatele toimub  11. aprillil 2018 kell 15.00 Tuuru majas, Vabrikuväljak 1, Kärdlas.

Infopäeval tutvustatakse programmi nõudeid taotlejale, taotlusele, tegevustele ning aruandlusele. Infopäev on tasuta.

Infopäevale registreerimine kuni 10. aprillini siin

 

Enne taotluse koostamist tutvu programmi määruse ja hindamismetoodikaga:

 

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus
Programmi määruse seletuskiri
Hindamismetoodika

2018.aasta kevadvooru taotlusvormid ja eelarvevormid:

TAOTLUSVORM meede 1- Kogukonna areng 
EELARVEVORM  meede 1- Kogukonna areng

TAOTLUSVORM meede 2 - Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine
EELARVEVORM meede 2 -Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine


2018.aasta kevadvooru aruandevormid:

Meede 1 -sisuaruanne
Meede 1-kuluaruanne

Meede 2-sisuaruanne
Meede 2-kuluaruanne

Vajalik abimaterjal hea taotluse koostamiseks:

Vabaühenduste projektitaotluse koostamise juhend
Kommenteeritud taotlusvorm meede 1
Kommenteeritud taotlusvorm meede 2

 

Sisuline ja tehniline abi: Kaja Sõrmus 5345 9558; 50 52 998; kaja.sormus@hiiumaa.ee


Jälgi meid