Regionaalsete investeeringutoetuste programm

1998. aastal käivitatud programmi eesmärk on investeeringute kaudu parandada maakonna tasandi teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning kohaliku tasandi teenuste säästlikumat korraldamist.

 

Programmist antakse toetust laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste õppimis-, hoolekande-, sportimis- ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks vajalikeks investeeringuteks, mis on vajalikud programmi sihtgrupile teenuste osutamiseks. 

 

Taotluse esitamise tähtpäev on 1. märts 2018 kell 16.30.

 

Maksimaalne toetuse summa on 120 000 eurot, minimaalne toetuse summa on 20 000 eurot.

 

Taotleja omafinantseerimise ja/või projekti partnerite kaasfinantseerimise summa peab kokku moodustama vähemalt 25% projekti üldmaksumusest.

 

Taotlus tuleb esitada EAS-ile e-teeninduse kaudu. 

Täpsem info EAS veebilehelt

 

Mai lõpus teeb üleriigiline komisjon otsused, mis avalikustatakse hiljemalt 04. juunil 2018.

 

Lisainfo:

Kaja Sõrmus

tel 5345 9558

e-post: kaja.sormus@hiiumaa.ee

 

Terje Kuus, 627 9529, terje.kuus@eas.ee