Kohaliku omaalgatuse programm

Alates 2018. aastast on programmi rakendaja Hiiu maakonnas SA Hiiumaa Arenduskeskus.

Programmi määrus võeti vastu 9. märtsil 2018.

 

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmi viiakse ellu järgmiste meetmete kaudu:

  • meede 1 – kogukonna areng;
  • meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine.

Meetme 1 (kogukonna areng) kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meetme 2 (elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine) kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 2000 eurot.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. oktoobriks 2018 kl 16.30 SA Hiiumaa Arenduskeskusele e-posti aadressil arenduskeskus@hiiumaa.ee.

Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad:

  • mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik;
  • sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.

 

Kohaliku omaalgatuse programmi maakondlik hindamiskomisjon 2018. aastaks on moodustatud Hiiumaa Arenduskeskuse juhataja 03.04.2018 käskkirjaga nr 4.3-2/2018/2 järgmises koosseisus:

komisjoni esimees:

Monika Pihlak            – Hiiumaa Vallavalitsuse arenguosakonna juhataja,

liikmed:

Aira Toss                    – MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa esindaja;

Reet Kokovkin           – MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa esindaja;

Heli Üksik                  – MTÜ Külaselts Muhv juhatuse liige;

Tõnis Laanemäe         – Hiiumaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant.

 

KOP infopäev toimub 14. septembril kell 15 Tuuru maja õppeklassis Vabrikuväljak 1, Kärdlas. Infopäeval tutvustatakse programmi nõudeid taotlejatele, taotlusele ja tegevustele. 

Infopäev on tasuta. Registreerimine kuni 13. septembrini tel 5345 9558 või kaja.sormus@hiiumaa.ee või siin.

 

Enne taotluse koostamist tutvu programmi määruse ja hindamismetoodikaga:

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus

Programmi määruse seletuskiri

Hindamismetoodika


2018 sügisvooru taotlusvormid ja eelarvevormid:

TAOTLUSVORM meede 1- Kogukonna areng 
EELARVEVORM  meede 1- Kogukonna areng

TAOTLUSVORM meede 2 - Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine
EELARVEVORM meede 2 -Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine


2018 kevadvooru aruandevormid:
Meede 1 - sisuaruanne

Meede 1 - kuluaruanne

Meede 2 - sisuaruanne

Meede 2 - kuluaruanne

 

2018 sügisvooru aruandevormid:

Meede 1 - sisuaruanne

Meede 1 - kuluaruanne

Meede 2 - sisuaruanne
Meede 2 - kuluaruanne


Vajalik abimaterjal hea taotluse koostamiseks:

Vabaühenduste projektitaotluse koostamise juhend
Kommenteeritud taotlusvorm meede 1
Kommenteeritud taotlusvorm meede 2

 

Sisuline ja tehniline abi: Kaja Sõrmus 5345 9558; 50 52 998; kaja.sormus@hiiumaa.ee