Ettevõtlusteadlikkuse tõstmise programm (EVTP)

Ettevõtlusteadlikkuse tõstmise programmi (EVTP) raames nõustab SA Tuuru koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) potentsiaalseid, alustavaid ja tegutsevaid ettevõtjaid ning viib ellu erinevaid ettevõtlusteadlikkuse tõstmise ja ettevõtlust soodustavaid tegevusi, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest.

 

Nõustatakse alustavaid ettevõtjaid (ettevõtte registreerimisest Äriregistris on möödunud vähem kui 3 aastat), eesmärgiga toetada nende arenguplaani koostamist ja elluviimist, mille tulemusena saab ettevõtlikust inimesest toimiva ärimudeliga edukas ettevõtja.

Vastavalt EASi poolsele juhendamisele Nõustatakse klienti äri planeerimisel, Starditoetuse taotlemisel ja tegevusplaani elluviimisel.

 

Nõustamist maakondlikes arenduskeskustes rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond läbi EASi. Toetuse suurus SA Tuurule perioodil 01.10.2015-31.12.2016 oli 41530 eurot. 2017. aastal on nõustamise ja proaktiivsete ettevõtlust toetavate tegevuste toetuse suurus 57263,21 eurot.

 

Lisateave:
E-post: info@tuuru.edu.ee
Telefon: +372 588 644 54

 

2017. aastal EVTP raames tehtavad tegevused

 • Hiiumaa ettevõtjate mentorklubi
 • Hiiumaa puiduettevõtjate õppereis Võrumaale. TSENTER-i ja kohalike ettevõtete külastus.
 • Alustava ettevõtja baaskoolitus
 • Ettevõtlikkuskonkurss AJUJAHT tugitegevused
 • Turismiettevõtete teenindava personali motivatsiooni õppepäevad
 • Hiiumaa ettevõtjatele juhtimis- ja turunduskoolitused
 • II ideekohvik
 • Ettevõtluspäev
 • Ettevõtlusnädal
 • Fakuma plastitööstuse messi külastuse korraldamine, Friedrischshafenis Saksamaal
 • Hiiumaa arenguseminar 2017
 • Hiiumaa Ettevõtjate ümarlaud
 • Hiiumaa majandusülevaade 2016 koostamine
 • Võrgustikupäev