Hiiumaa Arenduskeskusest

Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskuse tegevuse eesmärgiks on Hiiumaa sotsiaalse ja majandusliku arengu programmide ja projektide algatamine, juhtimine ning sellega seonduvate uuringute, arendustöö, vabahariduse, täienduskoolituse korraldamine ja läbiviimine ning osalusdemokraatia toetamine.

 

SA Hiiumaa Arenduskeskuse jooksvad majandusaruanded leitavad Rahandusministeeriumi tugiteenuste koduleheküljel aadressil: https://saldo.fin.ee/saldo/index.action. Anonüümse kasutajana saate valida menüüst aruanded, tehingupartneri lahtrisse märkige SA Hiiumaa Arenduskeskus ja valige teid huvitav periood.

 

Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus lähtub oma igapäevases tegevuses Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Suurkogul 7. aprillil 2002 Tartus vastuvõetud vabaühenduste tegevuse eetilistest põhimõtetest.

 

Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus nõukogu

 
Omar Jõpiselg - nõukogu esimees
Inge Elissaar  
Tanel Malk
Reili Rand
Ester Tammis